Overzicht Diensten

Verzorgen Vergunningaanvraag

Indien u van plan bent diensten te gaan verlenen die vallen onder Wet toezicht trustkantoren kan Confiad u adviseren omtrent en assisteren bij het verrichten van de vergunningaanvraag. Tot op heden hebben wij met succes zo’n 75 trustkantoren bijgestaan in de vergunningaanvraag.

Na een kennismakingsgesprek inventariseren wij wat er in uw specifieke geval moet gebeuren. Welke beslissingen moeten er worden genomen en welke documenten moeten worden aangeleverd. Op basis van het advies van Confiad neemt u de beslissingen en zorgt u dat Confiad beschikt over de informatie die zij nodig heeft voor het indienen van de vergunningaanvraag. Voor het opstellen van het procedurehandboek heeft Confiad een concept-procedurehandboek ontwikkeld dat door zowel eenmanskantoren als multinationals kan worden gebruikt. Op het moment dat alle informatie beschikbaar is zorgen wij dat deze wordt verwerkt in een vergunningaanvraag en dat deze bij de toezichthouder komt.

Optreden als (benoemde) compliance officer

Trustkantoren hebben niet altijd voldoende en/of gekwalificeerde medewerkers om aan het door de toezichthouder gewenste 4-ogen principe te voldoen. Daarom treedt Confiad bij veel trustkantoren op als benoemde compliance officer. Dit houdt in dat Confiad assisteert bij het voldoen aan het 4-ogenprincipe. Daarnaast adviseert zij (pro)actief omtrent compliance gerelateerde vraagstukken.

Ondanks de hoeveelheid wet- en regelgeving hebben trustkantoren niet altijd een full time compliance officer nodig. Daarom levert Confiad zogenaamde compliance officers. Deze compliance officers assisteren bij het uitvoering geven aan de wettelijke vereisten. U kunt hierbij denken aan het opstellen en reviseren van cliëntacceptatiedossiers, het opstellen van risicoanalyses en het verrichten van compliance audits. Door de achtergrond en gedegen opleiding van de compliance officer kan hij/zij ook adviseren omtrent compliance gerelateerde vraagstukken.

Riskmanagement

Het belangrijkste item voor trustkantoren is riskmanagement: het inschatten van de integriteitsrisico’s bij haar dienstverlening. Dit aspect komt constant terug in haar dienstverlening: bij de cliëntacceptatie, bij het optreden als bestuurder van de doelvennootschap en bij het monitoren van transacties. Het is voor trustkantoren van zeer groot belang voldoende informatie te vergaren om de juiste beslissing te nemen. Confiad assisteert trustkantoren bij het verzamelen van voldoende informatie  om een gedegen risicoanalyse te maken. Daarnaast assisteert en adviseert zij bij de interpretatie van de informatie die is verzameld om ervoor te zorgen dat er geen ongebruikelijke transacties plaatsvinden of incidenten voorvallen. Mocht een trustkantoor te maken krijgen met een ongebruikelijke transactie of incident beschikt Confiad over een team van specialisten die er voor zorg kan dragen de (imago)schade te beperken.

Cursussen en workshops

Een van de belangrijkste aspecten om op een goede en professionele wijze te kunnen opereren is het beschikken over voldoende kennis en kunde. Zowel het bestuur als medewerkers van trustkantoren dienen over aantoonbare deskundigheid te beschikken. Daarom is het van belang en zelfs wettelijk verplicht dat zij zowel vakinhoudelijke kennis hebben als bewust zijn van de integriteitrisico’s. In dit kader geeft Confiad College, door Holland Quaestor geaccrediteerd als opleidingsinstelling, workshops en trainingen op het gebied van compliance zowel in de vorm van open inschrijving als inhouse. Het belangrijkste aspect in haar workshops en trainingen is het bewustzijn; het bewustzijn waarom uitvoering dient te worden gegeven aan de vereisten van wet- en regelgeving. Graag bekijken wij met u welke specifieke kennis en kunde het bestuur en de medwerkers nodig hebben. Met dat gegeven voorop verzorgen wij, bij een deficiëntie, een op maat gemaakte workshop en training.

Ook vakinhoudelijke kan Confiad workshops en trainingen verzorgen. Door ons netwerk weten wij altijd de juiste trainer te vinden, iemand die begrijpt wat de rol van een trustkantoor is en haar dienstverlening inhoudt.