Overzicht online producten

Behalve diensten levert Confiad ook producten die online te bestellen zijn: de online producten. Bij de uitvoering van haar diensten maken de Compliance Officers onder andere gebruik van:
  • Overzicht wet- en regelgeving NL Lees meer
  • Overzicht wet- en Regelgeving ENG Lees meer
  • Nieuwsflitsen Lees meer
  • Concept-Procedurehandboek inclusief handleiding* Lees meer
  • Uitvoering Compliancefunctie: Compliance Charter, – Agenda, – Management Rapport* Lees meer
  • Uitvoering Periodieke risicoanalyse: Risicoanalyse integere bedrijfsvoering* Lees meer
  • Vastlegging cliëntenonderzoek – doelvennootschap: Set van formulieren waaronder inhoudsopgavecliëntacceptatiedossier, cliëntacceptatie, wijziging- en revisieformulier* Lees meer
  • Naleving Sanctieregelgeving: Overzicht Sanctielijsten* Lees meer

Voor deze producten betaalt u een eenmalige aanschafprijs en een jaarlijkse bijdrage opdat wij het product onderhouden.

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u contact met ons opnemen via +31 30 320 0029 of via info@confiad.nl