Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme- algemeen